Par mums

“Uniting” — Fonds sabiedrībai, kultūrai un vēsturei

Fonds “Uniting” ir 2019. gadā dibināta labdarības organizācija, kas sniedz ieguldījumu vienotas, vienlīdzīgas un kulturāli izglītotas Latvijas sabiedrības attīstībā. Kopš Fonda izveides tā realizētie un atbalstītie projekti fokusējas uz Latvijas vēstures mantojuma saglabāšanu un kultūras dzīves bagātināšanu, kam pēcāk pievienojas sociālās nevienlīdzības mazināšana, kļūstot par nozīmīgu prioritāti Fonda turpmākajā darbā.

Mūsu vērtības:

  • Iekļaujoša, toleranta, kulturāli izglītota un vienota sabiedrība, kas akceptē dažādo
  • Cieņpilna dzīves kvalitāte mazaizsargātām sabiedrības grupām
  • Uzticamība, pieejamība, atvērtība un caurspīdīgums fonda darbā

Darbības veidi

Misija

Mūsu misija ir sniegt ieguldījumu vienotas, iekļaujošas un sociāli aizsargātas Latvijas sabiedrības veidošanā. Misijas realizēšanai iniciējam, īstenojam, kā arī finansiāli atbalstām projektus un iniciatīvas, kas par prioritāti izvirza Latvijas vēstures izpēti un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, starpkultūru dialoga veicināšanu, kā arī senioru un sociāli mazaizsargātu personu dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Vadības komanda

Padome
Valde

Kontakti

Reģ. Nr. 40008290343
Jur.adrese: Rūpniecības iela 32B – 1H,
Rīga, Latvija, LV-1045

e.: [email protected] 
t.: +371 27 32 32 34

Sociālais centrs “Uniting Care”

Biroja adrese: Rūpniecības iela 19-15, 
Rīga, Latvija, LV-1045

Rekvizīti ziedojumiem:
Konts: LV85RIKO0002930358196
Banka: Luminor Bank AS
SWIFT: RIKOLV2X

Fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
No 2019. līdz 2022. gadam fonda nosaukums bija “Uniting History”, kopš 2023. gada janvāra – Fonds “Uniting”.