Sociālie projekti

Līdztekus darbam pie mūsu Sociālā centra attīstības, finansiāli atbalstām arī mūsu partneru sociālās iniciatīvas, kas sniedz ieguldījumu sabiedrības labklājības un veselības veicināšanā.

Sadarbība ar ebreju atbalsta organizācijām

Latvijā darbojas vairākas ebreju organizācijas, kas sniedz atbalstu kopienas senioriem, invalīdiem un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī nodrošina kopienas biedru socializēšanos un kopīgu svētku svinēšanu. Mūsu Fondam izveidojusies ilggadēja sadarbība ar šādām organizācijām:

Rīgas Ebreju kopiena
 • Atbalsts vairāk nekā 100 kopienas biedru ikdienas vajadzību un komunālo izdevumu segšanai (2020.-2021.)
Liepājas Ebreju draudze
 • Sniedzam nozīmīgu ieguldījumu vairāk nekā 40 kopienas senioru primāro vajadzību — komunālo izdevumu, pārtikas produktu un medikamentu iegādes — segšanā
 • Finansiāli atbalstām senioru dalību draudzes rīkotajos pasākumos
Habad-Ļubavič draudze
 • Sniedzam iespēju draudzes locekļiem izbaudīt autentisku ebreju svētku svinēšanu, ievērojot un nododot nākamajām paaudzēm nozīmīgākās reliģiskās tradīcijas
 • Košera ēdiena paku nodrošināšana svētku reizēs
“Skola un māja” draudze
 • Šī nelielā ebreju reliģiskā organizācija rada iekļaujošu un ģimenisku vidi vientuļiem senioriem, kas vēlas turpināt kopt ebreju tradīcijas. Fonds sniedz atbalstu organizācijas ikdienas mērķu īstenošanai

Sadarbība ar veselības aprūpes organizācijām

Veselības aprūpes nozarē nereti rodas situācijas, kad atbalsts nepieciešams tūlītēji un nekavējoties. Gadījumos, kad tieši pieejamie resursi izšķir pacientu turpmāko dzīves kvalitāti, Fonds sniedz palīdzīgu roku medicīnas iestādēm un aprūpes organizācijām, lai iegādātos nepieciešamo tehniku un aprīkojumu.

Fonds finansiāli atbalstījis šādas organizācijas:

Hospiss LV
 • Iegādātas funkcionālās gultas, ratiņkrēsli, skābekļa koncentratori, pacēlāji, pretizgulējumu matrači un citas medicīniskas preces, kas nepieciešamas, lai sniegtu palīdzību nedziedināmi slimiem pacientiem stadijās, kad dzīvildze ir ierobežota
Liepājas Reģionālā slimnīca
 • Iegādāta un slimnīcai ziedota plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce “Hamilton C1”
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Iegādāta un slimnīcai ziedota modulāra intensīvās terapijas iekārta “MS Westfalia”

Atbalsts represētajiem senioriem

Kopš Fonda dibināšanas, viena no darbības prioritātēm ir atbalsts Politiski represētajām personām, palīdzot nodrošināt cieņpilnas vecumdienas mūsu valsts vēstures līkločos cietušajām ģimenēm.

Liepājas Represēto klubs

Klubs apvieno aptuveni 100 biedrus, kuri reizi nedēļā tiekas Liepājas muzeja filiālē “Liepāja okupācijas režīmos”. Kluba biedriem tiek piedāvāts atbalsts:

 • Kultūras pasākumu apmeklēšanai
 • Medikamentu iegādei
 • Individuāli risinājumi, izskatot biedru vajadzības
Ebreju glābēju pēcteči

Fonda mērķis ir apzināt un iepazīt pēc iespējas vairāk ebreju glābēju, viņu ģimenes un pēctečus, kuru no paaudzes-paaudzē nodotajās atmiņās glabājas mūsu valstij nozīmīgas vēstures liecības.

 • Fonds īsteno materiālās palīdzības programmu Latvijā dzīvojošajiem ebreju glābēju pēctečiem, kuri vecumdienās palikuši bez ģimenes.

Grantu pieteikumi

Fonds “Uniting” pieņem pieteikumus sociālo programmu finansēšanai.
Lai iesniegtu pieteikumu, lūdzam aizpildīt formu (lejupielādēt) un nosūtīt to uz [email protected]