Vēstures mantojums

Fonds “Uniting” aktīvi iesaistās Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un līdzdarbojas līdz šim neapzinātās Latvijas 20. gadsimta vēstures izpētē.

Veidojam kopīgus projektus un atbalstām organizācijas, kas pēta Latvijas vēsturi, kā arī padara to pieejamu un saprotamu plašai auditorijai. Dalāmies mūsu pārliecībā — tikai izprotot mūsu valsts vēsturi un priekšteču lilteņus, kopīgi varam veidot iekļaujošu un tolerantu mūsdienu sabiedrību.


Grāmatas par ebreju vēsturi Latvijā

Palīdzot atklāt līdz šim nezināmas lapaspuses ebreju un ebreju tautas glābēju likteņos, fonds finansiāli atbalsta vēsturiskos pētījumos balstītu grāmatu izdošanu.

Sadarbībā ar Fondu līdz šim izdotas grāmatas:

“Latvijas ebreju vēstures materiālu kopojums”
 • Redaktors: Rabīns Dr. Menahems Barkahans (izdota 2023. gadā).
Tematiskā karte “Holokausta piemiņas vietas un tematiskie muzeji Rīgā”
 • Autori: Jūlija Tereščenko, Andrejs Zacarinnijs, Tatjana Jeršova (izdota 2023. gadā).
“Latvijas ebreji revolūciju un neatkarības kara laikā. 1917 – 1920”
 • Autors: Aivars Stranga (izdota 2023. gadā).
“Abrahams Edelmans. 20. gadsimts. Vēstule”
 • Autors: Abrahams Edelmans. Sastādītāja un projekta koordinatore: Ineta Zelča Sīmansone. Zinātniskais redaktors: Dr. hist. Uldis Neiburgs (izdota 2021. gadā).
“Šalom, Sibīrija”
 • Autori/intervētāji: Dzintra Geka, Aivars Lubānietis. Redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Dzintra Geka, Žanna Ezīte (izdota 2020. gadā).

Tapšanas procesā:

“Glābēju fenomens”.
 • Autors: Marģers Vestermanis (izdošana plānota 2024. gadā)

Vēsturiskie pētījumi

Atbalstām zinātniski pamatotus pētījumus, kas ļauj izzināt un dziļāk izprast Latvijas iedzīvotāju likteņus un dažādu etnisko grupu mijedarbību valsts vēsturiski sarežģītākajos krustpunktos. 

Pētījumi, kas veikti ar Fonda līdzdalību un atbalstu:

“Liepājas un apkārtnes ebreju glābēji un izglābtie” 
 • Žaņa Lipkes memoriāla īstenots pētījums (pētniece: Maija Meiere-Oša)
“Liepājas Simfoniskais orķestris — ceļš mūzikā” 
 • Sadarbībā ar Liepājas Universitāti veikts pētījumu par Liepājas Simfoniskā orķestra un profesionālās mūzikas dzīves vēsturi Liepājā, sākot no 18. gadsimta otrās puses līdz pat mūsdienām. Pētījuma autori: Dr.art. Vēsma Lēvalde un prof. Ilze Valce (2020.)
 • Pētījuma konspekts pieejams vietnē “Youtube”.

 Muzeju izstādes un ekspozīcijas

Sniedzam ieguldījumu vēsturiski retrospektīvu, izglītojošu, kā arī mākslinieciski nozīmīgu ekspozīciju tapšanā, kas iepazīstina ar ebreju dzīvi Latvijā gadsimtu griezumā.

“Nēsājamā atmiņa un ķermeņa tehnikas. Ar Solomonu Levitānusu un Ļubu Monastirsku
 • Laikmetīgās mākslas centrā “Kim?” 2023. gada nogalē skatāma izstāde, kuras stāsts veidots ap divu ar Rīgu saistītu ebreju dzīvi un darbību: drēbnieku, piegrieztņu dizaineru un pašizdotu mācību grāmatu autoru Solomonu Levitānusu (1875—1941) un Bauhaus tekstila studenti un dizaineri Ļubu Monastirsku (1906—1941).
“Kultūras tilti. Latvijas ebreji”. 
 • Latvijas simtgadei veltīta ceļojoša izstāde par Latvijas ebreju 450 gadu garo vēsturi – no Kurzemes hercogistes laikiem līdz mūsdienām. Autori: Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs.
“Ritovu ģimenes kolekcija: varoņi, labdari, sava ceļa gājēji”. 
 • Izstāde Rīgas Ebreju kopienā. Autori: Muzejs “Ebreji Latvijā”
Tapšanas procesā:
 • 2023. gadā uzsākts darbs pie ekspozīcijas par Holokaustu Liepājas muzeja filiālē “Liepāja okupāciju režīmos”

 Elektroniskās datu bāzes un interneta mājas lapas

Novērtējot pētnieku, institūtu un organizāciju sniegto ieguldījumu ebreju vēstures un personu dzīvesstāstu izpētē, vēlamies veicināt šīs informācijas pieejamību iespējami plašākam sabiedrības lokam. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, dažādi digitālie arhīvi un mājas lapas ar vērtīgu un iepriekš publiski nepieejamu informāciju šobrīd pieejamas no jebkuras vietas pasaulē, bez papildus lietotāja maksas.

Muzeja “Ebreji Latvijā” mājas lapa un muzeja krājuma digitalizācija
 • Muzeja ekspozīcija, tā krājumi, patstāvīgās un pagaidu izstādes stāsta par ebreju vēsturi Latvijā gadsimtu garumā. Ar Fonda “Uniting” finansiālo atbalstu šobrīd muzeja ekspozīcija un krājums pieejams ne tikai, apmeklējot muzeju klātienē, bet arī digitāli, muzeja jaunizveidotajā mājas lapā.
  www.ebrejumuzejs.lv
Rīgas Jauno ebreju kapu mājas lapa un apbedījumu meklētājs
 • Ar Fonda “Uniting” finansiālo atbalstu izveidota Rīgas Jaunajos ebreju kapos “Šmerli” apbedīto personu datubāze ar publiski pieejamu meklētāju. Ievadot kādu no zināmajiem parametriem — personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu vai dzimšanas datus, — iespējams uzzināt personas kapa atrašanās vietu (sektors, rinda, vieta kartē).
  www.smerli.lv
Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra datubāze „Ebreji Latvijā 1941–1945. Vārdi un likteņi” 
 • Datubāze ietver informāciju par visiem ebrejiem, kas dzīvoja Latvijā Holokausta priekšvakarā. Vērienīgā datubāze tika atklāta jau 2008. gadā, taču, pateicoties Fonda “Uniting” atbalstam, kopš 2022.g. janvāra mājas lapa pieejama jaunā dizainā, ar jaunu funkcionalitāti, ar paplašinātu personu sarakstu un pievienotām fotogrāfijām.
  www.names.lu.lv

 Rīgas Horālās sinagogas Holokausta memoriāla atjaunošana

1941. gada 4. jūlijā Lielo Horālo sinagogu, kā arī citas Rīgas sinagogas, līdz ar tajā esošajiem cilvēkiem, kuru skaits joprojām nav zināms, nodedzināja nacisti. 1993. gadā nodedzinātās sinagogas vietā pēc arhitekta Sergeja Riža projekta atklāja memoriālu, kas attēlo sinagogas drupas ar izrakumos atrastajiem iepriekšējās ēkas dekoratīvajiem fragmentiem. 2007. gadā memoriāla teritorijā tika atklāts arhitektes Elīnas Lazdiņas piemineklis Žanim Lipkem un citiem ebreju glābējiem.

Šai piemiņas vietai ir īpašā nozīme Latvijas ebreju sirdīs. Respektējot memoriāla autoru radošo darbu, Fonds veic labiekārtošanas un atjaunošanas darbus.

2022. gadā:
 • Veikta teritorijas uzkopšana, koku apcirpšana, bruģakmens seguma remontdarbi
 • Pasūtīta un īstenota Latvijas ebreju glābējiem veltīta pieminekļa virsmas ģenerālā  tīrīšana
2023. gadā:
 • Notiek Žanim Lipkem veltītā pieminekļa pārbūve

 Ebreju kapu atjaunošana

Kopš 2019. gada Fonds ik gadu veic atjaunošanas darbus Rīgas Jaunajos ebreju kapos “Šmerli”.

Līdz šim paveiktais:

 • Izveidoti un tiek turpināti darbi pie jaunu bruģakmens celiņu veidošanas
 • Atjaunoti vecie un pamestie kapakmeņi
 • Atjaunots žogs posmā gar Lizuma ielu

Izveidota jauna mājas lapa, kurā pieejama informācija par katru apbedījumu

Grantu pieteikumi

Fonds “Uniting” pieņem pieteikumus vēsturisku projektu finansēšanai. Lai iesniegtu pieteikumu, lūdzam aizpildīt formu (lejupielādēt) un nosūtīt to uz [email protected]